Здрастуйте! у сьогоднішній статті поговоримо про інвестиційну діяльність підприємств.

сьогодні ви дізнаєтеся:

 1. поняття ід і чим вона відрізняється від фінансової діяльності;
 2. які види інвестиційної діяльності існують;
 3. які характерні риси є у ід.

підприємства – елементи в структурі економіки держави. Від того, що ними виробляється, які на це потрібні витрати залежить наскільки ефективна економіка в цілому.

Фундамент для розвитку підприємств-здорова конкуренція між ними. Багато в чому завдяки конкуренції підприємства знижують витрати для виробництва, шукають нові технології і методики виробництва товарів, розробляють нову продукцію.

Ці маніпуляції без інвестицій здійснити неможливо. Тому інвестиційна діяльність стає найважливішою для розвитку підприємства, без неї сама їх робота буде викликати питання.

Поняття інвестиційної діяльності

Інвестиційна діяльність-різновид підприємництва.

Але наукове визначення цього терміна звучить так: інвестиційною діяльністю називається вкладення коштів і дії, які здійснюються для того, щоб отримати прибуток або досягти іншого корисного результату.

Законодавство про ід

Інвестиційна діяльність в будь-якій сфері регулюється федеральним законодавством. Цей же закон упорядковує діяльність в росії інвесторів з інших держав, забезпечує права і гарантії рівні для інвесторів.

Мета інвестиційної діяльності

Цілі інвестиційної діяльності підприємств включають в себе комплекс різних завдань і заходів, які потрібно реалізувати, щоб прийти до успіху в бізнесі.

щоб чітко сформулювати цілі, потрібно вирішити наступні завдання:

 • ставити цілі так, щоб вони допомагали реалізовувати один одного;
 • всі цілі повинні трактуватися однозначно, щоб їх ясно розуміли учасники інвестиційної діяльності;
 • всі цілі формулюються так, щоб їх можна було в потрібний момент відкоригувати;
 • кожна мета повинна служити стимулом для підприємства в досягненні планованих результатів;
 • всі цілі, поставлені підприємством, повинні бути реальними, саме для цього оцінюють не тільки потенціал підприємства, а й зовнішнє середовище для інвестицій;
 • цілі інвестиційної діяльності повинні бути пов’язані з основною метою будь-якого підприємства, а саме з отриманням прибутку.

Класифікація цілей

перш за все уточнимо, що будь-які цілі можуть бути спрямовані на:

 • досягнення економічного ефекту (збільшення прибутку і так далі);
 • на формування і підняття репутації компанії, тобто на моменти, з економікою ніяк не пов’язані.

крім того, наведемо наступну класифікацію цілей інвестиційної діяльності підприємства:

Розглянуті в таблиці цілі можна відкоригувати в залежності від сфери діяльності конкретного підприємства.

Види інвестиційної діяльності

у цій частині розглянемо часто зустрічаються типи ід:

 1. інвестування за допомогою вкладення грошових коштів або цінних паперів.  головною метою такого інвестування є отримання прибутку, або у вигляді відсотків, або дивідендами. Цей вид інвестицій доступний кожному, якщо у нього є накопичення. Для цього потрібно здійснити розумне вкладення грошових коштів.
 2. інвестування у вигляді вкладення коштів у виробництво, надання послуг, або виконання робіт (реальні інвестиції). його основний нюанс в тому, що інвестор одночасно бере участь і в діяльності підприємства.
 3. вкладення коштів в розробку нових технологій, в різні винаходи. дуже часто таке інвестування пов’язане з високим рівнем ризику, тому такими інвестиціями зазвичай займаються не підприємства, а окремі інвестори.

Суб’єкти вд

Поговоримо про те, хто ж є суб’єктами інвестиційної діяльності і коротко охарактеризуємо їх.

отже, суб’єкти:

 • інвестори (як фізичні особи, так і юридичні);
 • замовники;
 • підрядники;
 • особи, які користуються об’єктами ід.

інвестори – основні суб’єкти ід. Інвестори можуть бути як фіз. Особами, так і юридичними, а також зарубіжними компаніями та інше.

У число замовників можуть входити як самі інвестори, так і інші особи.

Що стосується підрядників , то це ті особи, які виконують будь-який вид робіт, обумовлений в договорі підряду. У підрядників обов’язково повинна бути ліцензія, що відповідає вимогам законодавства.

особи, які користуються об’єктами вд – це ті фіз. І юрособи, держ. Органи та іноземні підприємства, загалом, всі ті, для кого ці об’єкти створювалися.

Об’єкти інвестиційної діяльності

до даної категорії можна віднести:

 • цінності матеріального характеру (майно рухоме і нерухоме);
 • грошові кошти;
 • цінності нематеріального характеру (ліцензії, сертифікати, авторські права).

Характеристика принципів інвестиційної діяльності

Будь-який вид інвестицій ґрунтується на певних принципах, завдяки яким досягаються максимально позитивні результати.

охарактеризуємо їх детальніше:

 1. інвестиційна діяльність є добровільною. Кожне підприємство приймає самостійне рішення, здійснювати йому таку діяльність чи ні.
 2. інвестиційна діяльність захищається законом.
 3. всі суб’єкти ід рівноправні.
 4. інвестиційна діяльність-вільний вид діяльності. Всі її учасники можуть вибрати будь-яку кількість критеріїв для інвестицій.
 5. якщо ід ведеться в повній відповідності з законом, не порушує його ніяким чином, то держ. Органи та інші структури не повинні в неї втручатися.

Тут же відзначимо, що відносини між учасниками вд прописуються в договорі або контракті.

Форми інвестиційної діяльності

Форма інвестиційної діяльності знаходиться в прямій залежності від того, яка організаційно-правова форма підприємства, а також форма його власності. Отже, на підприємствах інвестиції здійснюють за допомогою фінансових і реальних інвестицій.

реальні інвестиції можуть бути зроблені в наступних формах:

 • у формі придбання або поглинання інших підприємств;
 • за допомогою будівництва нового підприємства;
 • за допомогою проведення реконструкції діючого підприємства;
 • за допомогою модернізації виробництва.

Якщо говорити докладніше про перший пункт, то він характерний частіше для великих підприємств, які можуть дозволити собі поглинути вже діюче підприємство, а не будувати нове.

Модернізація ж виробництва найбільш часто зустрічається форма інвестування.

Що стосується фінансового інвестування, то вони більше характерні для тих підприємств, які володіють значними коштами або можуть залучити великі кошти з боку. Здійснюють такі інвестиції для того, щоб отримати додатковий дохід.

Яку форму інвестування вибрати, керівництво підприємства вирішує з урахуванням рівня інфляції, процентної ставки з кредитування та інших факторів.

Методи інвестиційної діяльності

метод вд – це перш за все ті дії, за допомогою яких залучаються інвестиційні ресурси для реалізації певного проекту.

найпоширеніші методи це:

 • інвестування за рахунок коштів підприємства;
 • випуск акцій або пайове фінансування;
 • фінансування з бюджетів різних рівнів;
 • фінансування змішаного типу, тобто поєднання декількох методів одночасно.

Кожен з перерахованих методів володіє своїми достоїнствами і недоліками, кожне підприємство вибирає методику в рамках своєї розробленої стратегії вд.

Джерела інвестиційної діяльності

Джерелами інвестицій на підприємстві можуть бути як кошти підприємства, так і позикові.

у кількість власних коштів входять:

 • статутний капіталПідприємства;
 • додатковий капітал;
 • резервні фонди, в які включено деяку кількість нерозподіленого прибутку за минулі роки.

Статутний капітал джерелом інвестицій великого обсягу вважати не можна, так як він завжди повинен бути в наявності у підприємства.

Власний капітал же можна назвати найвигіднішим варіантом для інвестицій, так як в цьому випадку вся отримана прибуток залишається на підприємстві, ділитися нею ні з ким не потрібно. Мінусом є те, що зазвичай його обсягу для інвестицій недостатньо і позикові кошти все одно доведеться залучати.

Отримати банківський кредит в цьому випадку підприємству вдасться тільки в тому випадку, якщо кредитна організація буде впевнена в тому, що інвестиційний проект стане реально успішним і принесе прибуток. Якщо ж кредит буде отриманий, то він сам буде вважатися інвестицією.

Підприємства, які вважаються найбільшими, часто випускають акції. Робиться це для того, щоб отримати необхідний обсяг інвестицій. Хоча варто відзначити, що це не просто трудомістко, але ще і затратно, а також далеко не завжди успішно. Для того щоб вдатися до цієї процедури, потрібно ретельно аналізувати не тільки ринок, але і володіти впевненістю в тому, що акції взагалі будуть купувати.

Для розвитку підприємств залучаються іноземні інвестиції, особливо у вигляді нових технологій або обладнання. Цим завданням займаються не тільки самі підприємства, а й держава. Створення сприятливого інвестиційного клімату – завдання непросте, в даний час вона ускладнена економічною ситуацією, що склалася в росії.

Стадії здійснення вд

Здійснення ід складається з декількох стадій.

розглянемо їх докладно:

стадія № 1. винесення рішення про виділення коштів для інвестування

Спочатку визначаються цілі, а потім напрямок, в якому буде здійснюватися інвестування. Щоб отримати необхідну підтримку від держави, варто провести експертизу та аналіз обраного напрямку. На цій стадії не просто формується бізнес-план, а закладаються відносини з партнерами, які триватимуть довгий період часу.

стадія № 2. розробляється і затверджується інвестиційний проект

до складу такого проекту включаються:

 • пакет проектно-кошторисної документації;
 • розроблений бізнес-план;
 • обґрунтування інвестицій на економічному рівні.

Обидві початкових стадії-організаційна частина всієї процедури. Вона завершиться з підписанням інвестиційного договору.

стадія № 3. процедура створення об’єкта для вд

На цій стадії розроблений бізнес-план набуває практичної значущості. Приклад цієї стадії-складання графіка виконання робіт.

стадія № 4. настання періоду окупності

Зазвичай період окупності проекту становить 2-5 років. Цей період починають відраховувати від того моменту, коли було розпочато фінансування, до моменту коли прибуток став компенсувати кількість коштів, вкладених в проект.

стадія № 5. отримання та накопичення прибутку

Після настання моменту окупності починається процес накопичення отриманого прибутку. Надалі її можна вкласти в інші проекти, в розвиток виробництва і так далі. На цій стадії аналізують, яка різниця склалася між планованим терміном отримання прибутку і фактичним.

Як відбувається управління вд на підприємстві

Ід підприємства-складний процес. Він відрізняється різноманіттям, в ньому беруть участь всі ресурси, які є на підприємстві. Підсумок такої діяльності безпосередньо буде залежати від того, наскільки вірно нею керують. Зазвичай управління здійснюється керівниками вищої ланки.

Якщо розглядати систему управління інвестиційною діяльністю в комплексі, то в ній повинні взаємодіяти всі управлінські структури: фінансова, технічна і т.д. Результатом роботи цих структур є чітко розроблена і обгрунтована стратегія вд підприємства.

стратегія виробляється так:

 1. проводиться маркетингове дослідження. з’ясовуються тенденції ринку, кількість конкурентів, чи користується попитом конкретна продукція;
 2. оцінюються технічні можливості самого підприємства.  технічна служба визначає, що потрібно для того, щоб перейти на випуск нового виду продукції, дає рекомендації щодо удосконалення наявного обладнання;
 3. фінансовий сектор визначає, які кошти знадобляться, які фінансові ризики є, з яких джерел можна отримати додаткові кошти.

В результаті спільної роботи формується інвестиційний бюджет, в якому зафіксовані всі доходи і витрати, які будуть мати місце в майбутньому.

Які ризики мають місце в ід підприємств

Ризики спочатку закладені в саме поняття інвестиційної діяльності. Завжди є можливість упустити вигоду, понести серйозні фінансові збитки. вкладення капіталу саме по собі справа ризикована. Тому підприємство має не просто приділяти увагу ризикам, а й по можливості прораховувати їх.

розглянемо, які ризики можуть настати при здійсненні інвестицій:

 1. складнощі з постачальниками матеріалів або обладнання;
 2. збільшення вартості сировини і матеріалів;
 3. придбання цінних паперів збиткових підприємств;
 4. різкі скачки курсу валют;
 5. девальвація або деномінація національної валюти;
 6. обставини непереборної сили, незалежні від людей.

Що ж робити керівництву підприємства, що бажає вкласти кошти в цікавий і прибутковий проект?

наведемо кілька рекомендацій:

 • заздалегідь оцінювати можливі ризики;
 • розробляти заздалегідь заходи щодо зниження ризиків;
 • аналізувати наслідки, які настануть у разі виникнення перерахованих ситуацій.

Це загальні рекомендації, конкретні можна давати тільки при розгляді ситуації на конкретному підприємстві.

На закінчення зазначимо, що перед сьогоднішньою статтею стояла мета сформувати у читача уявлення про інвестиційну діяльність підприємства. Сподіваємося, що вона принесе теоретичну і практичну користь.